Rudbeckia fulgida pompás kúpvirág.

Rudbeckia fulgida pompás kúpvirág.