Forsythia intermedia 'Golden Times'

Forsythia intermedia ‘Golden Times’